CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dimarts, 4 de desembre de 2012

Festius del 6 i 7 de desembre

Us volem recordar que el dijous dia 6 (dia de la Constitució) i el divendres dia 7 (substitució de festivitat local) no hi haurà escola. Us desitjam a tots un bon pont i ens veiem el dia 10.

BON PONT!!

Renovació del Consell Escolar

Com ja sabeu  la setmana passada es van realitzar les eleccions per a la renovació de la segona meitat del  Consell Escolar. Els resultats van ser els següents:

Eleccions dels pares/mares:
- Natalia Fernández Baigorri (mare de Claudia de 1r d'EP): 15 vots
David Prats Chaigneau (pare de Jaume de 2n d'EP i de Miquel de 6è d'EI): 13 vots.
- Maria Catalina Sala Tur (mamà de Lara de 3r d'EP): 12 vots (serà la primera substituta)

Eleccions dels mestres:
- Maria Torres Torres: 7 vots
- Eva Rincón Bustos: 7 vots
- Marimar Fernández Santamaría: 6 vots (serà la primera substituta).

Conseqüentment, el Consell Escolar del CEIP Labritja estarà constituït per:
- Neus Marí Roig, en representació des pares/mares,
Natalia Fernández Baigorri, en representació des pares/mares,
David Prats Chaigneau, en representació des pares/mares,
Marilina Sala Tur, en representació des pares/mares,
- Maria Jesus Marí Torres (Susa), en representació de l'APIMA,
- Maria Marí Maria, en representació dels mestres,
- Maria Marí Maria (Mari), en representació dels mestres,
- Joan Brunet Vallespir, en representació dels mestres,
- Maria Torres Torres, en representació dels mestres,
- Eva Rincón Bustos, en representació dels mestres,
- Raquel Laquente Spence, com a representant de l'ajuntament,
- Josefa Torres Marí (Pepa), com a secretària, 
- Silvana Insa Olcina, cap d'estudis i
- José Luis Casillas Navarro, director del centre i president del Consell Escolar.


dilluns, 19 de novembre de 2012

Convocades ajudes de renovació per a llibres de text

Us informam que el passat 15 de novembre es va publicar al BOIB la resolució per la qual es convoquen ajudes de renovació per a llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2011/2012.

- Les ajudes van destinades a les famílies dels alumnes de tots els cursos d’educació primària.
- El model oficial de sol·licitud (annex 2) el podeu trobar a la convocatòria o a la secretaria de l'escola. També s'ha de presentar l'annex 3 (document d'acceptació de la subvenció) i l'annex 4 (declaració responsable de no existir causa d'incompatibilitat).
- Les sol·licituds es presentaran a l'escola fins el dia 25 de novembre de 2.012.


dimarts, 13 de novembre de 2012

VAGA GENERAL del dia 14 de novembre


Benvolgudes famílies:
EL PROPER DIMECRES 14 DE NOVEMBRE HI HA CONVOCADA UNA VAGA GENERAL.
La prestació de serveis essencials en els centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer (BOIB de 10 de març).
En base a les mesures establertes al Consell de Govern del dia 9 de novembre, els centres docents han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al dia 14 de novembre de 2012. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació:
- El director, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar.
- El director  i la secretària que han de romandre en el centre durant la situació de vaga, en funció del seu càrrec.
Per tant, NO PODEM GARANTIR EL NORMAL FUNCIONAMENT DEL CENTRE I EL DESENVOLUPAMENT NORMALITZAT DE LES CLASSES.

El servei de transport escolar i d’escola matinera funcionarà amb normalitat.


dilluns, 12 de novembre de 2012

Ajudes de transport escolar del curs 2011-12Us informam que s'ha publicat la resolució de les AJUDES DE TRANSPORT ESCOLAR del passat curs escolar, el 2011-12. Les bases que regeixen tot el procés es troben al BOIB nº 167 de 10 de novembre de 2.012. Aquí podeu descarregar el model de solicitud.

Recordau que el darrer dia per a presentar la sol·licitud és el dimarts 20 de novembre.


dimecres, 17 d’octubre de 2012

Eleccions al Consell Escolar 2012


Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre es durà a terme el procés de renovació d'una de les parts del Consell Escolar (quatre mares/pares i dos mestres). Recordeu que el Consell escolar és l'òrgan de participació dels pares, mares o tutors legals dels alumnes en el funcionament i govern de l'escola.

La Junta Electoral encarregada d’organitzar el procés electoral ha aprovat el següent calendari:

17-10-12 Exposició del cens de pares/mares al tauló d’anuncis. Inici del període de reclamacions. També podeu recollir a la secretaria del centre els models per presentar candidatures.

23-10-12 A les 12 h. finalitza el termini de reclamacions al cens provisional.

31-10-12 Publicació del cens definitiu al tauló d’anuncis.

06-11-12 A les 12 h. finalitza el termini de presentació de candidatures.

13-11-12 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals entre tots els pares/mares del cens.

16-11-12 A les 12h. finalitza el termini de reclamacions de candidatures provisionals. Ja es pot sol•licitar el vot per correu (a la secretaria del centre), així com es pot sol•licitar l’acreditació per ser supervisor/a de les meses.

20-11-12 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

22-11-12 A les 12 h. finalitza el termini per sol•licitar el vot per correu i l’acreditació com a supervisor/a.

29-11-12 Eleccions de pares/mares (de 13:30 a 14:30 hores).

05-12-12 Proclamació dels candidats electes.

Abans del 21-12-12 Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

Per tenir més informació o per recollir els models de candidatures podeu passar per Secretaria.

dimecres, 3 d’octubre de 2012

Inici de l'activitat de natació a ed. Infantil

Benvolgudes famílies,

Aprofitem per informar-vos que el proper divendres 5 d'octubre els alumnes d'infantil començaran l'activitat de NATACIÓ a la piscina d'Es Raspallar (Eivissa). Com a novetat, aquest any també podran participar els alumnes de 4t d'infantil (3 anys), doncs hi ha disponibilitat de places a l'autobús.

Us recordem que aquesta activitat està subvencionada pel Consell Insular que aporta el transport i les instal·lacions de la piscina, i per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja que, fins ara, ha pagat el 50% de la quota.


dijous, 27 de setembre de 2012

Escoles esportives municipals de Sant Joan de Labritja

Volem informar-vos que l'Ajuntament del municipi ja ha fet la programació de les escoles esportives municipals per al curs 2012-13. A continuació us deixam el full:

diumenge, 23 de setembre de 2012

Inversió dels 400€ de la Festa de la Solidaritat del curs 2010-11

Us volem comunicar que l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ens ha fet arribar una memòria elaborada pels seus Serveis Socials per informar-nos de la finalitat dels 400€ que la nostra escola els va donar gràcies a la col·laboració i aportacions de tots vosaltres en la Festa de la Solidaritat del curs 2010-11. La quantia s'ha distribuit de la següent manera:
- 3 famílies formades per pare, mare i, almenys, 2 fills, amb un total de 6 adults i 9 menors.
- 2 famílies de nacionalitat marroquí i 1 de nacionalitat espanyola.
- 300€ destinats a aliments i 100€ a bolquers.

Gràcies a tots!!


divendres, 21 de setembre de 2012

Inici de l'escola matinera

Us volem informar que el proper DILLUNS 24 DE SETEMBRE comença el servei d'ESCOLA MATINERA. L'horari és el mateix que el curs passat, de 8 a 9 hores, i la monitora també és la mateixa, na Lidia Cabrera.

Per a més informació, podeu parlar amb la presidenta de l'APIMA o la secretaria del centre.


dijous, 20 de setembre de 2012

Calendari escolar 2012-13

Partint de l'ordre del conseller d'educació i cultura de les Illes Balears que estableix el calendari escolar del curs 2012-13 per als centres docents no universitaris de les Illes Balears, el calendari escolar del nostre centre serà el següent:
Inici de les classes: 13 de setembre de 2012
Fi de les classes: 21 de juny de 2013

VACANCES ESCOLARS:
- Nadal: del 24 de desembre de 2011 al 4 de gener de 2013, ambdós inclosos.
- Pasqua: del 28 de març al 5 d’abril de 2013, ambdós inclosos.

DIES FESTIUS:
- 12 d'octubre (festat estatal)
- 1 de novembre (Tots Sants)
- 2 de novembre (en substitució de festivitat local)
- 6 de desembre (dia de la Constitució)
- 7 de desembre (en substitució de festivitat local)
- 28 de febrer (dia no lectiu-festa escolar unificada))
- 1 de març (dia de les Illes Balears)
- 1 de maig (festa del Treball)
- 13 de maig (dia de lliure disposició) 

ENTREGA DE NOTES
1r Trimestre: 18 de desembre de 2012, de 16:30 a 18:30 hores.
                   19 de desembre de 2012, de 8:00 a 9:00 hores.
                    
2n Trimestre: 26 de març de 2013, de 16:30 a 18:30 hores.
                    27 de març de 2013, de 8:00 a 9:00 hores.

3r Trimestre: 25 de juny de 2013, de 9:00 a 11:00 hores.


Internet sano

A continuació us deixam un guia en internet per a pares i mares elaborada per l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO).


dimarts, 18 de setembre de 2012

Guia de bones pràctiques TIC per a les famílies

Aquí us deixam una guia de bones pràctiques TIC elaborada per la Conselleria d'Educació de la Junta de Castella i Lleó amb la qual pretén ajudar a les famílies a educar als seus fills/es en un ús segur i eficient de les noves tecnologies. La web empra un llenguatge proper i comprensible, i alguns dels blocs que conté són: usos eficients, riscos i mesures, recursos digitals, mètodes d'aprenentatge...

Us animam a mirar-la i desitjam que us sigui útil.

Imagen madre


divendres, 14 de setembre de 2012

Reunió informativa


Benvolgudes famílies,

Aquest curs ha començat amb aparent normalitat tot i que existeixen algunes mesures que afecten de manera molt important al funcionament del nostre centre. Per aquest motiu, l'APIMA i la Direcció del centre, volem fer una reunió informativa el proper dimarts dia 18 de setembre a les 19:30 hores per explicar els següents temes:
- Escola matinera.
- Elecció de llengua a Infantil i 1r cicle de Primària.
- Programa de Reutilització de Llibres.
- Aportació econòmica de la Conselleria d'Educació.
- Augment de les ràtios d'alumnes per aula.
- Substitucions del professorat de baixa.
- Transport escolar.

Us esperam,

La Direcció del CEIP Labritja                  APIMA del CEIP Labritja


dijous, 13 de setembre de 2012

Taps solidaris

Abans de tot, volem donar les gràcies a tota la comunitat educativa per la quantitat de taps que vàrem recollir el curs passat, un total de 74'4 kg. Aquest curs tenim la intenció de seguir amb la recollida de taps per poder posar el nostre granet de sorra per ajudar a aquelles persones que més ho necessiten.

Volem recordar-vos que tots els taps recollits són entregats a la fundació SEUR, encarregada de fer-los arribar a l'empresa que els recicla i d'entregar la compensació econòmica a la família que estiguin ajudant. El passat curs la campanya solidària va ser per a Aitana, i actualment la campanya va dirigida a José Manuel, un infant de 8 anys amb paràlisi cerebral. 


Animeu-vos a participar i demostrem la solidaritat del CEIP Labritja!!


dimecres, 12 de setembre de 2012

Ajudes per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (nese)

El dia 9 d'agost es va publicar al BOE la resolució mitjançant la qual es  convoquen, per al curs 2012-13, ajudes econòmiques per al següents alumnes:
-  alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn de conducta greu.
- alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals.

La presentació de la sol·licitud es podrà fer al nostre centre i el plaç de presentació serà fins al 25 de setembre.


Escola matinera

Benvolgudes famílies,

Us volem informar que aquest curs començarem sense el servei d'escola matinera. El centre disposa de l'autorització de la conselleria d'educació i l'APIMA està treballant per organitzar el servei d'acord amb les noves condicions que la Conselleria va establir el passat mes de juny, però no serà possible oferir el servei durant els primers dies d'escola.

Les membres de l'APIMA està treballant perquè es pugui tornar a gaudir d'aquest servei el més aviat possible, així que us animam a posar-vos en contacte amb elles per tractar de trobar una solució.dimarts, 11 de setembre de 2012

Inici del curs 2012-13

Hola a tots, famílies, mestres i alumnes. Ja tornam a estar per aquí un any més, amb moltes ganes de començar i amb energies renovades. Aquest curs començam amb algunes novetats com la marxa d'en David Castell (mestre de música), d'en Paco Pérez (tutor de 6è de Primària), de na Pilar Grifo i en Francesc Riera (tutors de 2n de Primària), així com les de na Cata Nicolau i na Magdalena Ribot (tutores de 4t d'infantil), als que desitjam molta sort als seus nous centres. No obstant, volem donar la benvinguda als seus substituts, na Maria Moll (mestra de música), na Damiana Vanrell (tutora de 5è), na Toni Gallardo (tutora de 1r) i na Neus Marí (tutora de 4t d'Infantil).

Volem aprofitar per donar-vos a tots la benvinguda, especialment a tots aquells que començau aquest curs amb nosaltres, desitjam que estigueu a gust i que  gaudim junts del camí educatiu que estan fent els vostres fills/es.

Bon curs a tots/es i ens veiem el dijous dia 13.


Deduccions per despeses escolars

Ens ha arribat la següent informació sobre deduccions en la renta lligades a la compra de llibres de text i hem pensat que us podria interessar. Per a més informació podeu accedir a la web de la OCU.


dimecres, 5 de setembre de 2012

FINS UN ALTRE

Als meus companys,pares i mares i boix i boixes de Sant Joan.

Com estau sant joaners???.

Us escric des d'aquesta altre illa que teniu al costat perquè com ja deu sabre tothom el meu fill Nui va venir a aquest món  en el moment de la gran festa i després no vaig tenir l'oportunitat de despedir-me de tothom. No vull ser molt pesat i intentaré ser el més breu possible.

Vull donar gràcies a tots perquè sense cap dubte heu aconseguit que  dia a dia aprengui a ser millor persona i a veure les coses de diferents punts de vista (encara que sigui un caparrut d'aquells mals d'aguantar).

Agrair la vostra paciència i demanar mil perdons i mil disculpes a qualsevol que hagui pogut ferir sense voler (a vegades som un verdarer ase en dir les coses).

Vos deman que continueu contagiant a qui vos voretja i als que arriben nous amb la vostra solidaritat indiscutible,amb la vostra visió vital de la vida i en com intentau trobar sempre la millor manera de ser justos amb tothom i per a tothom (amb la que cau sou un exemple; a caraiiii).

Permateu-me,però,que en aquests moments els hi dediqui unes paraules als meus nins:

Al·lots.
Ja no hi som i ja sé que més d'un farà festa grossa però per favor no  maltracteu a sa mestra nova que no s'ha d'asustar.
Perdonau si he set masa estricte amb voltros,era per treure el millor que tenieu dins.
Perdonau si era pesat,era perquè dins vosaltres hi ha el destí  d' un futur millor o pitjor.
Perdonau si m'he enfadat,era perquè m'importau.
Perdonau si no us he escoltat, era perquè,perquè...,perquè   perquè sou molts i quan parlau tots a la vegada no us entenia.

Gràcies,de tot cor,per aquests dotze anys  de riures,plors i sobretot de ganes de fer coses.

Visca Sant Joan!!!!!


dimarts, 26 de juny de 2012

FESTA FI DE CURS 2011-2012

El passat divendres 22 de juny varem celebrar la festa de despedida d'aquest curs 2011-2012. Es varen exposar els treballs més representatius d'aquest any, varem ballar al ritme dels darrers èxits musicals,els de 2n van fer una representació teatral, ferem un campionat de cementiri amb equips formats per alumnes des de 5 anys fins a 6è, els més petits van jugar amb l'aigua i desprès berenarem tots junts amb les boníssimes aportacions dels pares i mares de l'escola. Els alumnes de 6è es van despedir amb un rap que ens va emocionar a tots. Tot un èxit per tancar aquest curs amb ambient de festa.Aquí us deixam algunes fotos que ho demostren.

dissabte, 16 de juny de 2012

VIATGE 6è CENTRE DE VACANCES BENEGÉBER

DIJOUS 14 DE JUNY Hola a tos/totes. Ja estam a Benagéber i tot va fenomenal per aquí.Ahir vàrem arribar cap a les 17:30 h.La nostra monitora,Maria, ens va acompanyar a les nostres habitacions i desprès d'explicar les normes del campament vàrem fer la primera activitat: orientació pel bosc.Després de la dutxa vàrem sopar i per poc ens menjam ses bandejes de la fam que teniem tots.Llavors vàrem fer l'activitat nocturna i cap a les 12:00(desprès d'explicar les activitats d'avui) anàrem a les habitacions.Alguns diuen que no han dormit res i altres que s'han despert a les 6 i mitja, però tots estan contents/es. Avui a les 8:30 s'han hagut d'aixecar i han fet cavall i tir amb arc. De moment creiem que el que més els agrada són les maquinetes de "chuches" i el temps lliure. Aquí us enviam la mostra de tot allò que us hem contat.Fins aviat, tendreu notícies en breu. DIVENDRES 15 DE JUNY Perdoneu però creim que ahir no es varen poder veure ses fotos,ja ho hem solucionat i ara podreu veure moltes més.Estam encantats com podeu observar en les cares dels nins i nines.Ahir de tarda van fer la visita a l'Aula de Natura en un vaixell solar (els va agradar molt, especialment les cabretes a na Yamuna).Després va tocar piraigüa i bany a l'embalsament).Per rematar la jornada, varen ballar com locos a la super discoteca. Avui han dormit tots sense problemes i alguns ja s'han aixecat afònics. Comencen a estar cansats però,la majoria,no volen deixar res enrera.Avui hem fet escalada, rapel ,hockey i un circuit d'anar penjats entre pins que ha estat molt divertit. De moment res més, ja us contarem demà. Prepareu el llit de casa perqué els costarà aixecar-se quan es quedin adormits. DISSABTE 16 DE JUNY Bé, ja arribam al final!!! Aixó s'acaba.Avui ha estat un dia molt intens i calorós.Hem fet "Eurobungy","Kangoo jump",tirolina i quads.Hem suat molt però ha estat molt emocionant i...encara no ha acabat, avui discoteca una altra vegada.Però aixó ja us ho contaran ells ....Demà ens veiem a les 18:30 a l'aeroport d'Eivissa.

diumenge, 10 de juny de 2012

Canvi del correu electrònic del centre

El CEIP Labritja vol informar que a partir del dia 30 de juny el correu electrònic del centre passarà a ser ceiplabritja@educacio.caib.es. Fins al dia 30 conviuran les 2 adreces electròniques, l'antiga i la nova, però a partir d'aquest dia únicament rebrem els e-mails enviats a la nova adreça.

El motiu del canvi és que el nom dels centres d'educació infantil i primària de les Illes Balears han canviat de Col·legis Públics (cp) a Col·legis d'Educació Infantil i Primària (ceip).


dijous, 17 de maig de 2012

Fi del Programa de Reutilització de Llibres de Text

Estimades famílies: 

Us informam que el passat 10 de maig el Consell Escolar del Centre va acordar que el proper curs 2012-13 no es seguirà amb el PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT. Aquest programa va començar el curs 2008-09 i ha permès un important estalvi econòmic a les famílies així com una important reducció de paper, però el compromís de la Conselleria de Educació amb el mateix ha canviat i el centre no pot continuar assumint aquesta tasca. 

Amb els llibres de text que s'han adquirit al llarg d'aquests darrers cursos, l'APIMA del centre organitzarà una venda dels lots de llibres dels cursos de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària. Els que esteu interessats en comprar llibres de text de segona mà per al proper curs, podeu consultar amb els membres de l'APIMA per conèixer quan es farà aquesta venda i el preu de cada llibre.

Aprofitam per a recordar a totes les famílies que esteu adherides aquest curs al Programa de Reutilització de Llibres de Text que, abans de l'acabament de les classes el dia 22 juny, els vostres fills/es hauran de tornar en bon estat aquells llibres que els han estat prestats. Per a qualsevol aclariment podeu consultar amb José Luis Casillas Navarro, director del centre i coordinador del Programa de Reutilització de Llibres de Text.


dimecres, 9 de maig de 2012

Procés d'escolarització curs 2012-13

El dia 14 de maig comença la presentació de sol·licituds del procés d'admissió d'alumnes a centres escolars públics per al proper curs 2012-13 i finalitza el dia 28 de maig. Aquí podreu consultar tota la informació relativa al procés, al calendari i descarregar les sol·licituds. La matriculació es realitzarà els dies 27 i 28 de juny.

El procés d'adscripció dels alumnes de 6è d'ed. Primària a l'IES Balàfia (és el nostre centre de referència) el realitza l'escola. Llavors, amb el certificat de reserva de plaça que us entregarem, haureu d'anar a l’IES Balàfia a formalitzar la matrícula entre el 2 i el 6 de juliol, ambdós inclosos. En cas de voler cursar els estudis d'ESO a qualsevol altre IES s'ha de seguir el procés d'admissió.

Al següent enllaç podeu consultar tota l'oferta educativa de les Illes Balears per al curs 2012-13.


dilluns, 9 d’abril de 2012

Programa d'immersió lingüística en colònies d'estiu en anglès


Us informam que al BOE nº 77 de 30 de març s’han convocat ajudes individuals per participar en el programa Immersió Lingüística en colònies de vacances, durant l’estiu de 2012.

Característiques del programa:
- Es desenvolupa en diferents punts de la geografia espanyola per promoure la convivència entre alumnes de distintes comunitats autònomes i millorar la fluïdesa en llengua anglesa.
- Adreçat a alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r curs d’ESO.
- Període de participació: Dos torns de dues setmanes cada un, en la primera i segona quinzena d’agost.
- Les ajudes se distribueixen en dos grups amb uns requisits específics:
  •  El primer grup (orfes, famílies nombroses, famílies monoparentals...) 1.320 ajudes de fins a 476 euros, que compleixen uns determinats requisits. La quantitat a abonar per aquests beneficiaris a l’empresa adjudicatària és de 50 euros.
  • El segon grup 880 ajudes de fins a 326 euros. La quantitat a abonar per aquests beneficiaris a l’empresa adjudicatària és de 200 euros.
- Els trasllats dels participants d’anada i tornada des del seu domicili fins el lloc on es du a terme la colònia, correrà a càrrec de les famílies. Els beneficiaris tendran una ajuda de 90 euros per despeses de desplaçament.
- La sol·licitud figura a la pàgina web educacion.es. Les instruccions per fer la sol·licitud les podeu trobar aquí: instruccions amb certificat digital o instruccions sense certificat digital.
- Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria de l'escola abans del 25 d'abril de 2.012.dimecres, 4 d’abril de 2012

Bones vacances a tothom!!

El segon trimestre ja ha acabat i ara toca descansar i agafar forces. El CEIP Labritja us desitja unes BONES FESTES i ens tornem  veure el dilluns 16 d'abril.dimecres, 28 de març de 2012

Vaga general dia 29 de març


Benvolgudes famílies:
El proper 29 de març hi ha convocada una vaga general.
La prestació de serveis essencials en els centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer (BOIB de 10 de març).
Els centres docents esmentats han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al dia 29 de març de 2012. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació:
- El director, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar.
- El director  i la secretària que han de romandre en el centre durant la situació de vaga, en funció del seu càrrec.
Per tant, no podem garantir el normal funcionament del centre i el desenvolupament normalitzat de les classes.

El servei de transport escolar i d’escola matinera funcionarà amb normalitat.
Els alumnes d’educació Infantil no realitzaran l’ACTIVITAT DE PISCINA.

dissabte, 17 de març de 2012

14 consells per a pares/mares amb fills a les xarxes socials

Els adolescents i preadolescentes es socialitzen en línia a través de xarxes socials, xats, mons virtuals i blogs; és important que ajudem als nostres fills/es a aprendre a navegar per aquests llocs. Al següent enllaç podeu trobar 14 consells per fer-ho de manera més segura.

divendres, 16 de març de 2012

Torrada benèfica pro-viatge d'estudis

El passat diumenge 11 de març els pares/mares dels alumnes de 6è van celebrar una multitudinària torrada a s'Arenal gros de Portinatx per recaptar sous perquè els seus fills/es vagin de viatge de final de curs a Benagéber (València).

Els alumnes de 6è de Primària volen agrair a les seves famílies i als assistents a la torrada el seu treball i la seva participació.dimecres, 29 de febrer de 2012

Carnestoltes 2012

Des d'aqui volem aprofitar per donar l'enhorabona a l'APIMA del nostre centre pels diferents premis que han aconseguit a les rues de Carnestoltes on s'han presentat:
- 1r premi 'Carrossa' a Sant Joan de Labritja.
- 2n premi 'Comparsa adults' a Santa Eulària des Riu.
- 4t premi 'Carrosses o comparses d'àmbit social o escolar' a Eivissa.

Enhorabona per la gran feina feta!

<

diumenge, 26 de febrer de 2012

Pont de març

Benvolgudes famílies,


Us recordem que el proper dijous 1 de març (dia de les Illes Balears), el divendres 2 de març (festa escolar unificada) i el dilluns 5 de març (dia de substitució de festivitat local) no hi haurà escola. Us desitgem a tots que gaudiu molt d'aquest dies i ens veiem el dimarts dia 6 de març.

Escola de pares/mares 2012

Us informem que el proper dilluns 27 de febrer comença l'ESCOLA DE PARES I MARES 2012 organitzada per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja en col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa. El calendari de reunions serà:
- Dilluns 27 de febrer.
- Dimecres 29 de febrer.
- Dilluns 5 de març.
- Dimecres 7 de març.
- Dilluns 12 de març.
- Dimecres 14 de març.

La durada de les sessions serà de 2 hores, a elegir entre matí (9:30 a 11:30 hores) o tarda (16:00 a 18:00 hores).

Al següent enllaç podeu trobar el full d'inscripció.divendres, 27 de gener de 2012

Recaptació de la Festa de la Solidaritat (Nadal)

Us volem fer saber que, gràcies a la vostra col·laboració, aquest any podem tornar a posar el nostre “granet d'arena” per millorar la vida dels més necessitats. A la Festa de la Solidaritat d'aquest curs vàrem recaptar 1.372.63€ i el Consell Escolar del centre ha decidit repartir-ho de la següent manera:

- 180'30 € - Quota anual 1 apadrinament  (AJUDA EN ACCIÓ)
- 180'30 € - Quota anual 1 apadrinament  (Fund. VICENT FERRER)
- 180'30 € - Quota anual 1 apadrinament  (Fund. VICENT FERRER)
- 200'00 € - METGES SENSE FRONTERES
- 200'00 € - FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ
- 200'00 € - CREU ROJA ESPANYOLA
- 199'98 € - ASSOCIACIÓ DUNIA KIBARÉ (Burkina Fasso)
- 31,75 € - Enviament de calçat usat a Marrocdilluns, 23 de gener de 2012

Xerrada sobre els riscos d'internet

La Guàrdia Civil donarà una xerrada sobre els riscos d'internet al Teatre Espanya (Santa Eulària des Riu) demà dimarts dia 24 de gener, a les 21 hores.

divendres, 20 de gener de 2012

Com ajudar als nostres fills/es amb la lectura


Vols ajudar al teu fill/a a millorar la seva lectura? El Ministeri d'Educació ha elaborat una web on ens ofereix un recull d'idees, activitats, jocs, etc. que ens pot ajudar a aconseguir-ho. Anima't!!