CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dilluns, 18 d’octubre de 2010

Eleccions al Consell escolar


Durant els mesos de novembre i desembre es durà a terme el procés de renovació d'una de les parts del Consell Escolar (dos mares/pares i tres mestres). Recordeu que el Consell escolar és l'òrgan de participació dels pares, mares o tutors legals dels alumnes en el funcionament i govern de l'escola.

La Junta Electoral encarregada d’organitzar el procés electoral ha aprovat el següent calendari:

21-10-10 Exposició del cens de pares/mares al tauló d’anuncis. Inici del període de reclamacions. També podeu recollir a la secretaria del centre els models per presentar candidatures.

29-10-10 A les 12 h. finalitza el termini de reclamacions al cens provisional.

04-11-10 Publicació del cens definitiu al tauló d’anuncis.

10-11-10 A les 12 h. finalitza el termini de presentació de candidatures.

15-11-10 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals entre tots els pares/mares del cens.

19-11-10 A les 12h. finalitza el termini de reclamacions de candidatures provisionals. Ja es pot sol•licitar el vot per correu (a la secretaria del centre), així com es pot sol•licitar l’acreditació per ser supervisor/a de les meses.

22-11-10 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

25-11-10 A les 12 h. finalitza el termini per sol•licitar el vot per correu i l’acreditació com a supervisor/a.

02-12-10 Eleccions de pares/mares (de 8:00 a 10:00 hores).

03-12-10 Proclamació dels candidats electes.

Abans del 15-12-10 Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

Per tenir més informació o per recollir els models de candidatures podeu passar per Direcció.


dilluns, 4 d’octubre de 2010

La salut bucodental

La conselleria de Salut i Consum ha posat en marxa el Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI), que permet que els infants rebin una atenció personalitzada en la prevenció i assistència d'infermetats bucodentals, de manera gratuïta. A la pàgina web ibsalut.es heu de seguir la ruta ciutadans-salut.