CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dimecres, 28 de març de 2012

Vaga general dia 29 de març


Benvolgudes famílies:
El proper 29 de març hi ha convocada una vaga general.
La prestació de serveis essencials en els centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer (BOIB de 10 de març).
Els centres docents esmentats han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al dia 29 de març de 2012. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació:
- El director, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar.
- El director  i la secretària que han de romandre en el centre durant la situació de vaga, en funció del seu càrrec.
Per tant, no podem garantir el normal funcionament del centre i el desenvolupament normalitzat de les classes.

El servei de transport escolar i d’escola matinera funcionarà amb normalitat.
Els alumnes d’educació Infantil no realitzaran l’ACTIVITAT DE PISCINA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada