CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

Professorat


Ed. Infantil
- Tutora de 4t d'Infantil: Maria Torres Torres
- Tutora de 5è d'Infantil: Maria Marí Marí
- Tutora de 6è d'Infantil: Ester Fraile Pitarch
- Mestra de suport: Neus Marí Marí

Ed. Primària
- Tutora de 1r de Primària: Francesc Riera Lloret
- Tutora de 2n de Primària: Marina Gisbert Riera
- Tutor de 3r de Primària: Mª Rosa Valverde Olivares
- Tutora de 4t de Primària: Eva Rincón Bustos
- Tutora de 5è de Primària: Vanessa Pons Bosch
- Tutora de 6è de Primària: Mª Esmeralda Cortés Salazar

Mestres especialistes
- Llengua estrangera (anglès): Mònica Haro Castelló (Infantil i 1r cicle de Primària) i  Marimar Fernández Santamaría (2n cicle de Primària)
 - Educació Física (EF): Mª Esmeralda Cortés Salazar (1r, 2n, 3r i 6è d'EP) i Eva Rincón Bustos (4t i 5è d'EP)
- Música: Vanessa Pons Bosch
- Pedagogia Terapèutica (PT): Josefa Torres Marí
- Atenció a la Diversitat (AD): Maria Soledad Martínez Márquez
- Audició i llenguatge (AL): Maria José Torres Martínez (10 hores setmanals)
- Religió catòlica: Victòria Tur Ribas (dimarts i dijous)

Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica
- Psicopedagog de l'EOEP: Aina Orfila Arbona (dijous i divendres)
- Professora Tècnica de Servei a la Comunitat: Pep Luna Más (una vegada al mes)

Equip Directiu
- Secretària: Josefa Torres Marí
- Cap d'estudis: Marimar Fernández Santamaría
- Director: José Luis Casillas Navarro