CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dimarts, 27 de març del 2018

Procés d'escolarització - curs 2018/19

 


Benvolgudes famílies,


us informam que entre els dies 9 i 13 d'abril es realitzarà el procés d'adscripció per al curs 2018-19. En aquest procés participen els alumnes de 6è d'ed Infantil i els de 6è d'ed. Primària. L'adscripció de 6è d'ed. Infantil a 1r d'ed. Primària i la de 6è d'ed. Primària a 1r d'ESO de l'IES Balàfia (és el nostre centre de referència) és un procés que realitza l'escola. Als alumnes de 6è de primària se'ls entregarà un certificat de reserva de plaça amb el qual hauran d'anar a l’IES Balàfia a formalitzar la seva matrícula entre els dies 26 i 29 de juny, ambdós inclosos. En cas de voler cursar els estudis d'ESO a qualsevol altre IES s'haurà de seguir el procés d'admisió.

La presentació de sol·licituds del procés d'admissió d'alumnes a centres escolars públics per al proper curs 2018-19 es realitzarà entre els dies 3 i 16 de maig. En aquest procés participen els alumnes que es vulguin incorporar al sistema educatiu (4t d'ed. infantil) o que desitgin un canvi de centre. Des del següent enllaç podeu accedir a tota la informació relativa a aquest procés, tant en català com en castellà

La formalització de la matrícula es realitzarà entre dies 22 i 27 de juny.

La presentació de les sol·licituds es podrà fer telemàticament o presencialment en la secretaria del centre. Els impresos de sol·licitud els podeu descarregar des d'aquí:
- Sol·licitud en català
- Sol·licitud en castellà


dilluns, 26 de març del 2018

Ajuts menjador escolar 2017-18


Benvolgudes famílies,
El dia 3 de juny de 2017 es van publicar al BOIB els ajuts de MENJADOR ESCOLAR (BOIB núm. 68, de 3 de juny de 2017). Atès que en aquell moment el nostre centre no comptava amb aquest servei, ara s’obre un nou període per presentar les sol·licituds. El termini per presentar-les finalitzarà el pròxim DIVENDRES 20 D’ABRIL.
Requisits del sol·licitants:
a. Beneficiaris directes:
- Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
- Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
b. Beneficiaris per barem:
- Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.
- Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:
·         Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2017-2018 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
·         Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.
Per recollir la instància i/o per a resoldre dubtes podeu passar pel centre entre les 11 i les 13.30 hores i preguntar per Vanessa Cabrera.

diumenge, 25 de març del 2018


EL MÓN DE LABRITJA 
El  dimarts 27 de febrer la nostra escola va celebrar el dia de la interculturalitat. Vàrem conèixer un poc més de les diferents cultures de les famílies del centre, mitjançant tallers dels diferents continents (Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa). Tot amb la col·laboració d'alguns pares i mares que han ajudat en la preparació i desenvolupament de les activitats. També va venir IB3 i va gravar-nos per al programa Illes i pobles que es va emetre aquell mateix dia.
Moltes gràcies a tots i totes.


dimecres, 7 de març del 2018

Vaga general 8 de març de 2018


INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
VAGA GENERAL DE DIA 8 DE MARÇ DE 2018

Davant la vaga general convocada per demà dijous 8 de març, us volem informar que el director del centre, en exercici de les seves funcions, ha d'adoptar les mesures que estableix l’acord del Consell de Govern del dia 2 de març, pel qual s’estableixen els serveis mínims per a la jornada de vaga del dia 8 de març de 2018 (BOIB núm. 28, del 3 de març de 2018).
Per tant, us informam que:
- NO PODEM GARANTIR EL NORMAL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.
- NO PODEM GARANTIR EL NORMAL FUNCIONAMENT DE LES ACTIV. LECTIVES (CLASSES).
- PODEM GARANTIR EL NORMAL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS D’ESCOLA MATINERA I MENJADOR ESCOLAR.

Sant Joan de Labritja, 7 de març de 2018
Atentament,
La Direcció del centre