CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dilluns, 6 de desembre del 2010

AJUDES DE TRANSPORT ESCOLAR 2010-11

Us informem que el passat dia 2 de desembre va sortir publicada la resolució per la qual es convoquen ajudes de transport escolar per al curs escolar 2010/2011.

Requisits per fer la sol·licitud:
- Estar matriculat a educació infantil o primària.
- No poder utilitzar les rutes de transport.
- Tenir el domicili familiar situat a 3 o més km de distància de l'escola.
- Tenir el quocient que resulta de dividir tots els ingressos de la unitat familiar entre el nombre de membres que en formen part no superior als 5.500 €.
- Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria.

Documentació que s'ha de presentar:
- Certificat d’empadronament i/o convivència.
- Certificat de distància entre el domicili familiar i l'escola o certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de transport escolar, expedit per l’ajuntament.
- Certificat o certificats de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2009. Es pot autoritzar a l'Administració educativa a fer-ho o presentar els certificats on es facin constatar les caselles 455 i 465.
- Fotocòpia completa del llibre de família actualitzat. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha de presentar la sentència judicial que ho declari i, també, el conveni regular que s’hi estableix. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.

Les sol·licitus podeu demanar-les a la Secretaria del centre i s'han de presentar també al centre abans del dijous dia 16 de desembre.

L’ajuda s’atribueix a la unitat familiar i no de manera individualitzada en els casos de sol·licituds per germans que resideixin al mateix domicili. La quantia de les subvencions es diversifica segons l’escala de quilòmetres existents entre el domicili familiar i el de l'escola de la següent manera:
- de 3 a 10 km: 200 euros per alumne/curs.
- de més de 10 fins a 15 km: 250 euros per alumne/curs.
- més de 15 km: 300 euros per alumne/curs.
 
Podeu trobar tota la informació a la resolució de 23 de novembre publicada al BOIB nº 176 de 2 de desembre de 2010.

divendres, 26 de novembre del 2010

IMMERSIÓ EN ANGLÈS - TARDOR 2010 (GUADARRAMA)

Des del proper diumenge 28 de novembre fins el dissabte 4 de desembre, els alumnes de 6è del nostre centre juntament amb els alumnes de 6è del CEIP Torres de Balàfia, participaran en el programa Immersió Lingüística en anglès-Tardor 2010 organitzat pel Ministeri d'Educació, que consisteix en una estada d'una setmana a un centre educatiu situat a Guadarrama (Madrid) on els alumnes desenvoluparan de manera intensiva la competència comunicativa en llengua anglesa, que els permetrà adquirir nous coneixements, consolidar i practicar els ja adquirits i desenvolupar les capacitats de lectura i expressió oral i escrita mitjançant temes i activitats pedagògiques atractives.

Per més informació podeu accedir a la web del centre Sheffield Centre.


View more presentations from jlcasillas.

dilluns, 22 de novembre del 2010

Eleccions al Consell escolar


Ja tenim les candidatures definitives dels pares/mares per formar part del Consell Escolar. Aquestes són:
- Raquel Laquente Spence (mamà d'Iker de 2n de primària)
- Neus Marí Roig (mamà de Neus de 6è de primària)

Us recordem que les eleccions seran el dia 2 de desembre de 8 a 10 hores a la biblioteca de l'escola.

dilluns, 18 d’octubre del 2010

Eleccions al Consell escolar


Durant els mesos de novembre i desembre es durà a terme el procés de renovació d'una de les parts del Consell Escolar (dos mares/pares i tres mestres). Recordeu que el Consell escolar és l'òrgan de participació dels pares, mares o tutors legals dels alumnes en el funcionament i govern de l'escola.

La Junta Electoral encarregada d’organitzar el procés electoral ha aprovat el següent calendari:

21-10-10 Exposició del cens de pares/mares al tauló d’anuncis. Inici del període de reclamacions. També podeu recollir a la secretaria del centre els models per presentar candidatures.

29-10-10 A les 12 h. finalitza el termini de reclamacions al cens provisional.

04-11-10 Publicació del cens definitiu al tauló d’anuncis.

10-11-10 A les 12 h. finalitza el termini de presentació de candidatures.

15-11-10 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals entre tots els pares/mares del cens.

19-11-10 A les 12h. finalitza el termini de reclamacions de candidatures provisionals. Ja es pot sol•licitar el vot per correu (a la secretaria del centre), així com es pot sol•licitar l’acreditació per ser supervisor/a de les meses.

22-11-10 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

25-11-10 A les 12 h. finalitza el termini per sol•licitar el vot per correu i l’acreditació com a supervisor/a.

02-12-10 Eleccions de pares/mares (de 8:00 a 10:00 hores).

03-12-10 Proclamació dels candidats electes.

Abans del 15-12-10 Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

Per tenir més informació o per recollir els models de candidatures podeu passar per Direcció.


dilluns, 4 d’octubre del 2010

La salut bucodental

La conselleria de Salut i Consum ha posat en marxa el Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI), que permet que els infants rebin una atenció personalitzada en la prevenció i assistència d'infermetats bucodentals, de manera gratuïta. A la pàgina web ibsalut.es heu de seguir la ruta ciutadans-salut.