CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dilluns, 4 de juny del 2018

Ajuts menjador escolar 2018-19

Benvolgudes famílies,
El dia 22 de maig de 2018 es van publicar al BOIB els ajuts de MENJADOR ESCOLAR (BOIB núm. 63, de 22 de maig de 2018). El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el pròxim DIMARTS 12 DE JUNY.
Requisits del sol·licitants:
a. Beneficiaris directes:
- Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
- Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
b. Beneficiaris per barem:
- Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.
- Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:
·         Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2018-2019 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
·         Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.

Per recollir la instància i/o per a resoldre dubtes podeu passar pel centre entre les 11 i les 13.30 hores i preguntar per Vanessa Cabrera.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada