CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dilluns, 26 de març de 2018

Ajuts menjador escolar 2017-18


Benvolgudes famílies,
El dia 3 de juny de 2017 es van publicar al BOIB els ajuts de MENJADOR ESCOLAR (BOIB núm. 68, de 3 de juny de 2017). Atès que en aquell moment el nostre centre no comptava amb aquest servei, ara s’obre un nou període per presentar les sol·licituds. El termini per presentar-les finalitzarà el pròxim DIVENDRES 20 D’ABRIL.
Requisits del sol·licitants:
a. Beneficiaris directes:
- Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
- Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
b. Beneficiaris per barem:
- Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.
- Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:
·         Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2017-2018 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
·         Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.
Per recollir la instància i/o per a resoldre dubtes podeu passar pel centre entre les 11 i les 13.30 hores i preguntar per Vanessa Cabrera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada